Marsk MC

Den hyggelige mc-klub i marsken

Aktiviteter i klubben

 
 
 
Faste arrangementer
 
Generalforsamling
Orienteringsløb med fest
Rengøringsdag
Bededagstur
Sct. Hans bål i haven
TT-Race i Assen, Holland
Classic Race Linkjöping, Sverige
Grill-aften ved Hjerpsted
Afslutningstur og fest
Rengøringsdag
Julefrokost
Midnatskortspil – 24.12. kl. 23.50
 
Klubaften: Hver fredag
 
 
 
 
 
 
 

Førstehjælpskursus  - Dato kommer senere!

15. marts: Bestyrelsesmøde i klubben - husk at sende dine forslag!

30. marts: Rengøringsdag i klubben

26. april: Generalforsamling i klubben

27. april: O-løb som Karin og Jørgen organiserer og O-løbs-fest

Bededagsturen går i år til Spornitz - nærmere informationer følger.

Og der kommer helt sikkert flere aktiviteter, ellers kom med dine forslag

Og kik gerne forbi igen her – eller til en klubaften – hver fredag fra kl. ca. 20.00

Og se mere på facebook

facebook