Marsk MC

Den hyggelige mc-klub i marsken

Bestyrelsen og ad hoc-udvalg ved Marsk MC     

April 2019 – april 2020Foto2


Formand: Asger Kulmback
Kasserer: Per Bomberg
Sekretær: Karen Andersen
Bestyrelsesmedlem: Karsten Bock
Bestyrelsesmedlem: Keld Andersen

Suppleant: Keld Andersen, der nu er indtrådt i bestyrelsen
Revisorer: Keld Andersen og Tom Andresen
Festudvalg: Keld, Karen, Arne og Uffe

Indkøber: Keld Andersen

Tovholder - Tur- og aktivitetsansvarlig: Karsten Bock

Hjemmeside & Facebook: Inga Stein Michelsen